Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Accreditatie voor toetsgroepen vakkundig geregeld

Toetsgroepen/Intervisiegroepen

Het behalen van accreditatiepunten door middel van intercollegiale toetsing is noodzakelijk voor de 5-jaarlijkse herregistratie. 
Intercollegiale toetsing kan zijn FTO en DTO toetsgroeponderwijs, maar ook supervisie- en intervisiebijeenkomsten en de Toetsgroep Chronische Zorg van de PrimaCura.
SHK biedt aan haar abonnementhouders de mogelijkheid om de behaalde accreditatiepunten voor intercollegiale toetsing in GAIA in te voeren.

Aanvragen van accreditatie voor toetsgroepen/intervisiegroepen

Aan het begin van het jaar stelt iedere toetsgroep een jaarplan op en wordt door de EKC naar SHK gestuurd: kenniseninnovatie@primacura.nl
Gebruik hiervoor bij voorkeur het format PrimaCura Kennis & Innovatie Jaarplan Toetsgroepen

Dit jaarplan wordt bij GAIA door SHK ingediend en ter goedkeuring voorgelegd aan de PAM. Hiervoor is de inlogcode van de EKC  nodig.

Verwerken van accreditatiepunten voor toetsgroepen/intervisiegroepen

Na afloop van iedere bijeenkomst van de intercollegiale toetsgroep levert de EKC de volgende documenten bij SHK aan:

SHK verwerkt de accreditatiepunten van de toetsgroepleden. 
De EKC ontvangt een mailbericht wanneer de gegevens verwerkt zijn.   

Extra opmerking en aanvullende afspraken

Op de presentielijst wordt per intervisiegroep gevraagd of deze intervisie geaccrediteerd dient te worden. Indien het antwoord ‘ja’ is worden deze accreditatiepunten automatisch door SHK verwerkt.

Wanneer een deelnemer geen abonnement bij SHK heeft afgesloten, ontvangt deze deelnemer geen punten. Is de deelnemer aangesloten bij een andere, soortgelijke organisatie? Dan ontvangt SHK hier graag een inschrijfbewijs van.

Toetsgroep Chronische Zorg
Afspraken tussen SHK en PrimaCura 

Om de EKC wat te ontlasten ten aanzien van administratief werk, hebben PrimaCura en SHK voor de Toetsgroepen Chronische Zorg een gezamenlijke werkwijze afgesproken.

  1. PrimaCura schrijft een algemeen jaarplan voor de Toetsgroep Chronische Zorg. Dit hoef je dus niet meer zelf te doen.
  2. De intervisiegroep biedt vervolgens een getekende presentielijst en geanonimiseerd verslag aan PrimaCura aan. Dit volgens de gebruikelijke procedure.
  3. PrimaCura kan de benodigde documenten vervolgens aan SHK verstrekken (mits de EKC bereid is de inlogcode aan PrimaCura te geven). Als je dat liever niet doet, moet je zelf de benodigde documenten aan de SHK aanbieden.
  4. SHK regelt het invoeren van de gegevens in GAIA, als service voor haar leden/abonnementhouders.

Mogelijk ten overvloede, maar voor accreditatie van de Toetsgroep Chronische Zorg gelden de abonnementafspraken die een huisarts met SHK maakt.

Meer informatie over abonnementen op de GAIA-service

SHK regelt o.a. accreditatie en verwerking voor de volgende instellingen:

Diagnostiek Brabant
ETZ
KNMG
Stichting Huisarts en Kwaliteit
PRO-PrimaCura     
PrimaCura
Samendraads
Francinus de Wind
Stichting Barning
Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant
Thebe