Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

RCH | Workshops ‘Praktijkbegeleider van doktersassistenten’ | M 1 Via Teams GEANNULEERD

maandag
26
okt

Voor alle doktersassistentes die stagiaires (gaan) begeleiden. Dit is een belangrijke, leuke, maar soms ook lastige taak. Speciaal voor alle begeleiders in de huisartsenpraktijk, biedt het Stagepunt in samenwerking met SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) nogmaals de workshops voor praktijkbegeleiders van mbo-studenten. Deelname is kosteloos.

Deze workshops zijn eerder al aangeboden. Door de grote belangstelling en positieve beoordeling worden de workshops nu nogmaals gegeven.

Basisworkshops
Een basisworkshop voor individuele praktijkopleiders bestaat uit 3 modules van elk 3 uur. Je kunt de modules alle drie of apart volgen. Als je ze alle drie volgt, dan adviseren wij met module 1 te beginnen.

Module 1: Kennismaken en motiveren
Leerdoelen
De praktijkopleider leert in deze workshop:
- op een goede manier kennis te maken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren
- verschillende gesprekstechnieken toe te passen door te oefenen met een aantal basis gespreksvaardigheden, zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen
- de student te motiveren om zich te ontwikkelen

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:
- gesprekstechnieken
- motivatie

Module 2: Instructie en feedback geven
Leerdoelen
De praktijkopleider leert in deze workshop:
- een goede instructie te geven, zodat de student zo snel en veilig mogelijk de handeling beheerst
- de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:
- feedback
- instructie geven

Module 3: Begeleidingsgesprekken voeren en beoordelen
Leerdoelen
De praktijkopleider leert in deze workshop:
- een goed en resultaatgericht gesprek te voeren met de student
- bijsturen van de student, onder andere door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling/interesse van de deelnemer
- de student te laten reflecteren op zijn eigen handelen
- inzicht te krijgen in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kan staan, ofwel hoe je tot een objectieve beoordeling komt

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:
- voortgangsgesprekken voeren
- (ontwikkelingsgericht) beoordelen
- communicatieve vaardigheden: vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen
 

Datum

Maandag 12 oktober 2020
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 9 november 2020

Tijden

19.00 uur aanvang
21.00 uur einde

KostenDe kosten zijn voor rekening van de Zorggroep, mits je daadwerkelijk deelneemt, anders zijn de kosten € 25,-
 Er is geen zelfstudie nodig en studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.


Deze scholing vindt ook plaats op