Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 samen verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

PrimaCura | 'Vernieuwde richtlijn CVRM' online via Teams

maandag
12
apr

Het is dezelfde scholing die al eerder in 2019 en 2020 is gegeven.

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals:

  • Meer aandacht voor leefstijl.
  • Een nieuwe SCORE-risicotabel, waarbij het risico op sterfte leidend is bij het bepalen van de risicocategorie.
  • De LDL-C-streefwaarde bij patiënten jonger dan zeventig jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte is gewijzigd naar 1,8 mmol/l
  • Bij kwetsbare personen ouder dan zeventig jaar zonder hart- en vaatziekten is verlaging van het LDL-C niet aanbevolen.
  • Meer aandacht voor de jongeren en de ouderen, de groepen die buiten de SCORE tabel vallen (45-65 jaar).

Het allerbelangrijkste is dat het om maatwerk gaat, persoonsgerichte zorg!

Bekijk het hele cardiovasculaire risicoprofiel tegen de achtergrond van individuele wensen en mogelijkheden van een patiënt. Bespreek altijd de voor en nadelen van een behandeling en wat iemand hierin zelf kan betekenen. Leefstijl, stoppen met roken, letten op voeding en voldoende beweging zijn enorm belangrijk en hebben meer effect dan alleen het voorschrijven van medicatie. Door deze leefstijl aanpassingen is medicatie ook minder vaak nodig of kan de hoeveelheid medicatie omlaag. Streefwaarden zijn een hulpmiddel welke altijd in perspectief gezien moeten worden bij de individuele patiënt.

Klik hier voor de volledige versie:
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement (externe link)

Om een indruk te geven wat deze nieuwe richtlijn betekent kan je aansluiten bij de scholing “vernieuwde richtlijn CVRM”
Wij hopen op deze manier te helpen met het je eigen maken van de nieuwe CVRM richtlijn!

Een E-learning maakt deel uit van deze bijeenkomst en wordt 2 weken van te voren toegestuurd. Studiemateriaal is inbegrepen.
Het boekje en de geplastificeerde samenvatting en risicotabel worden vooraf toegestuurd.

De kosten bedragen € 15,- en dit wordt rond 1 april 2021 afgeschreven via een automatische incasso.
De nascholing is ook voor je waarnemer, hidha en huisarts i.o.

De scholing wordt gegeven door Leonie Tromp, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten.