Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

RCH | COPD Caspir M6 online

dinsdag
2
feb

Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), voor je mogelijk maakt. Deze herhalingscursus maakt onderdeel uit van de activiteiten voor hercertificering CASPIR* en wordt door Zorggroep RCH Midden-Brabant aangeboden als nascholing in het kader van het zorgprogramma COPD.
Dit is het vervolg (terugkommodule) op de Caspir nascholing. In principe volgen de deelnemers ieder jaar Module 6. Aangezien de leden van de RCH ook intervisie hebben, is afgesproken om Module 6 om het 1½ jaar plaats te laten vinden.
Via onderstaand digitaal aanmeldingsformulier kun je je opgeven voor de Nascholing Caspir Module 6. Kijk in de agenda voor andere datums. De groepsindeling is afhankelijk van jouw COPD scholingstraject. 

Per avond is er ruimte voor 22 deelnemers. Inschrijven gaat op volgorde van aanmelding. 
 

18.30 uurAanvang herhalingscursus
- Welkom en inventarisatie vragen
- Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie,
beschrijving en interpretatie
- Leerpunten en planning bijeenkomst
19.00 uurPauze
19.15 uurVervolg bijeenkomst
20.15 uurEinde bijeenkomst
Kosten: € 70,-  kosteloos bij daadwerkelijke deelname door leden RCH. Voor niet RCH leden € 150,- De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.
 Er is geen zelfstudie nodig en studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen. Eventuel huiswerk wordt van te voren toegezonden.

Deze scholing vindt ook plaats op