RCH | COPD CAHAG spirometrienascholing “CASPIR” M2 wordt 2021

dinsdag
13
okt

In 2020 start weer de nascholing: CAHAG spirometrienascholing “CASPIR” M 1-5. Eén van de voorwaarden van de Zorggroep is het volgen van deze nascholing om de goede kwaliteit van de COPD te waarborgen.
Het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven.

Accreditatie:
De totale cursus bestaat uit vijf modules, samen voor negen nascholingspunten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de NVvPO en de V&VN.
Doel
Zorggroep RCH Midden-Brabant hecht veel waarde aan de kwaliteitsontwikkeling van de COPD-zorg en biedt daarom de CASPIR-scholing in de regio aan. Deze cursus is bedoeld voor jou en de andere huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan het zorgprogramma COPD van Zorggroep RCH Midden-Brabant.

Modules

Module 1       Doornemen van de e-learning. Uiterlijk twee weken voor aanvang module 2 ontvang je
een link naar deze website
Geen accreditatie
Module 2     

Nascholing op dinsdag 13 oktober 2020 (was eerst 2 juni)
 - Korte achtergrond van longfysiologie.
- Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn 2005.
- Inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 ten aanzien van spirometrie.
- Start van de interpretatie.
- Verplichte kennistoets.

3 punten
Module 3Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium2 punten
Module 4Het in de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten en
beoordeling door een longfunctielaborant  
1 punt
Module 5Avondnascholing op .........
- Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
- Interpretatie van de eigen casuïstiek
- Organisatie spirometrie
- Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles.
- Praktijkexamen en afsluitende kennistoets.
3 punten
 Er is geen zelfstudie nodig en studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen. 

Wanneer je, ten behoeve van module 4 en 5, patiëntencasuïstiek aanlevert, dient dit volledig geanonimiseerd te zijn. De gegevens mogen op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar patiënten. Uiteraard houd je deze gegevens voor jezelf wel beschikbaar.

Huiswerk
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op dinsdag 13 oktober aanstaande heb je de e-learning doorgenomen. De link naar deze website ontvang je uiterlijk twee weken voor module 2.

Kosten
De cursus mag op kosten van Zorggroep RCH Midden-Brabant gevolgd mits deze met goed gevolg afgerond wordt en alleen voor leden van de Zorggroep. Wordt de cursus om wat voor reden dan ook niet afgemaakt, dan zullen we de kosten in rekening brengen bij de deelnemer, voor deze cursus is dat € 350,-
Voor deelnemers buiten onze Zorggroep zijn de kosten € 350,- 

DatumM2 dinsdag 13 oktober 2020
M5 dinsdag .............
17.30 uurOntvangst met lichte maaltijd
18.00 uurAanvang
21.15 uurEinde bijeenkomst