Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

PrimaCura | MTVP Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) voor doktersassistenten

woensdag
25
okt

In samenwerking met Leerpunt KOEL organiseren we weer de SOH-opleiding. Leerpunt KOEL leidt al jaren Spreekuur Ondersteuner Huisarts op. In deze post-MBO-opleiding leren we doktersassistenten en triagisten om zelfstandig veelvoorkomende klachten af te handelen. De SOH neemt werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten.

Onze missie is om doktersassistenten competentiegericht op te leiden ten behoeve van bevoegde en bekwame patiëntenzorg. Doordat een SOH veilig en verantwoord zelfstandig patiënten kan beoordelen en behandelen, wordt de eerstelijnszorg ondersteund en blijft deze toegankelijk.

In de opleiding staan de volgende onderwerpen/ingangsklachten centraal:

Module: KNO

 • Het gezonde oor
 • Acute keelpijn
 • Epistaxis
 • Acute rhinosinusitis

Module: Traumatische wonden en bijtwonden

 • Traumatische wonden (schaaf- scheur- en snijwonden)
 • Bijtwonden

Module: Brandwonden

 • Eerste graads brandwonden
 • Oppervlakkige tweede graads brandwonden

Module: Inversietrauma enkel

Module: Kleine kwalen

 • Acute urticaria
 • Insectenbeten
 • Tekenbeten
 • Tand door lip
 • Cystitis
 • Teenletsel II-V
 • Subunguaal hematoom

Leerlijnen 
Tijdens de opleiding staan de ingangsklachten centraal. Bij elke ingangsklacht worden volgende leerlijnen doorlopen:

 • Leerlijn ABCDE
 • Leerlijn Vaardigheden
 • Leerlijn Communiciatie met patiënten
 • Leerlijn Registreren
 • Leerlijn Overleg met de huisarts

Daarnaast wordt per klacht de achtergrond, anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnose, beleid en protocol doorlopen. Om alle vaardigheden goed eigen te maken wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, eigen casuïstiek en werkplekgerelateerde opdrachten.

Na de theorie en de vaardigheden geoefend te hebben in de bijeenkomsten, moet een stage worden gelopen. Het zelfstandige uitvoeren van medische handelingen staat dan centraal. In deze periode moeten alle genoemde klachten en vaardigheden minimaal driemaal zelfstandig goed uitgevoerd worden en afgetekend worden door de aanwezige huisarts. De huisarts dient hiervoor de nodige begeleiding te geven. Tijdens de stageperiode vindt ook een terugkomdag plaats,

Na de stage vindt het praktijkexamen plaats. Bij het volbrengen van het examen is de SOH geslaagd en ontvangt hij/zij een diploma. Om het diploma te kunnen verlengen en om bekwaam te blijven, dient de SOH iedere twee jaar te hercertificeren. Dat kan door het volgen van bijscholingen, het SOH-congres en het volgen van de (verplichte) basismodule. 
Studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.

Leerdoelen:
Door een consequente opbouw van de opleiding wordt de deelnemer getraind om zelf ook consequent te handelen. We leiden de SOH op om zelfstandig na te denken. Het complete competentieprofiel waaraan de leerdoelen zijn opgehangen vindt u hier. 

Programma
Theoriedeel

Dag 1
Inleiding, KNO en traumatische wonden en bijtwonden

 • Voorbereiding: 10 uur zelfstudie
 • Opleidingsdag: 2 x 3 uur onderwijs
 • Na de opleidingsdag: 2 uur zelfstudie

Dag 2
Brandwonden, inversietrauma enkel en kleine kwalen

 • Voorbereiding: 10 uur zelfstudie 
 • Opleidingsdag: 2 x 3 uur onderwijs
 • Na de opleidingsdag: 2 uur zelfstudie

Dag 3
Theorie examen en lichamelijk onderzoek

 • Voorbereiding: 6 uur zelfstudie voorbereiding 
 • Opleidingsdag: 1 uur theorie-examen & 3 uur peer assessment lichamelijk onderzoek

Praktijkdeel
Stage in de praktijk voor 6 tot 9 maanden.

Na het behalen van het theorie-examen en het peer assessment lichamelijk onderzoek kan de stage beginnen. Op de werkplek gaat de SOH onder begeleiding patiënten zien.

Dag 4
Oefendag praktijkexamen tijdens stage

 • Opleidingsdag: 3 uur praktijkexamen-oefendag

Dag 5
Praktijkexamen (altijd in Zwijndrecht)

 • Voorbereiding: leerstof doornemen voor praktijkexamen
 • 2 uur praktijkexamen

Let op:

 • Voor het praktijkexamen moet de deelnemer zich apart inschrijven! Dit kan zodra de stage is afgerond en de stagemap akkoord is bevonden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Tijdens de eerste 3 cursusdagen wordt er een lichte maaltijd aangeboden.

Toelatingseisen
Deelnemers aan de SOH-opleiding moeten doktersassistent zijn. Daarnaast verwachten we een hbo-denkniveau en de beschikking over voldoende tijd en inzet om in de opleiding te investeren. Eigenschappen als zelfstandig denkvermogen, besluitvaardigheid en inzicht in de achtergronden bij een beslissing zijn aanvullend van belang.

Randvoorwaarden voor de praktijk waar stage gelopen wordt zijn als volgt:

 • Er moet voor de SOH een behandelkamer zijn.
 • De SOH moet voldoende aanbod van klachten hebben (rooster technisch).
 • De huisartsen moeten bereid zijn het werk van de SOH te autoriseren en de SOH feedback te geven.

Praktische informatie:
De opleiding kan alleen maar doorgaan bij een minimum van 12 personen.
Let op: voor deze scholing geldt een kosteloze annuleringstermijn van 4 weken van te voren; dus tot 26 september 2023.
Deze scholing valt ook onder de aanpak MTVP.

De datums zijn:

Woensdag 

25-10-2023

13.00-20.00

Woensdag

22-11-202313.00-20.00
Woensdag13-12-202311.00-16.00
Woensdag20-03-202413.00-16.00

Agenda

Er zijn momenteel geen scholingen