Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Ouderenzorg nascholing

donderdag
26
okt

Programma scholing Ouderenzorg in samenwerking met  PrimaCura, Thebe, Mijzo en de Wever. 

Deel I Plenair 

18:00uur: Opening  

Door Programmacommissie Ouderenzorg PrimaCura.   

18:10 uur: Zorgprofessionals rondom de ouderen en hun taakverdeling  
Dit onderdeel wordt gegeven door zorgprofessionals vanuit de verschillende samenwerkingsorganisaties: Huisarts, POH-Ouderenzorg (praktijkondersteuner van de huisarts), Specialist Ouderengeneeskunde, Wijkverpleegkundige (thuiszorg) en Casemanager dementie.  

De taakverdeling van deze zorgprofessionals wordt voor je op een rijtje gezet; wie doet wat en wie neemt welke rol in de zorg voor ouderen. Aan de hand van casuïstiek laten we de zaal meedenken welke zorgprofessional in welke situatie het beste in te zetten is.  

19:00 uur: Korte pauze:  verplaatsen naar workshop ruimtes  

 Deel II Workshops    

Keuze uit de volgende 3 workshops:  Let op: vink hier aan de voorkant 2 workshops aan!
We proberen rekening te houden met je voorkeur!

1. Probleemgedrag bij dementie in de thuissituatie  
Deze workshop wordt gegeven door Fleur Janmaat - Specialist Ouderengeneeskunde, Roel Vissers & Sietske Visser, GZ-psychologen en Monique Valk, Casemanager dementie. 
Hoe ga je om met probleemgedrag bij dementie? Een casemanager, een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde vertellen over hun rol bij het omgaan met probleemgedrag bij dementie en hoe je in de thuissituatie zowel de patiënt als de mantelzorger kan ondersteunen.  

2. Wet Langdurige zorg 
Deze workshop wordt gegeven door Marieke Dooremalen - adviseur & trainer ouderenzorg, Wim van Drongelen – zorgadviseur de Wever en/of Karin Horvers - zorgadviseur de Wever en casemanager dementie. 
Wanneer adviseer je jouw patiënt een aanvraag te doen bij de Wlz? En wanneer juist niet? Ben je voldoende vertrouwd met het onderwerp om hier passend advies over te geven?  Met veel interactie en praktijkvoorbeelden worden de voor- en nadelen van de Wlz besproken en zorgen we ervoor dat jij weet waar de patiënt met vragen terecht kan.    
3. Vroege signalering van dementie bij migranten   
Deze workshop wordt gegeven door Marina Jonkers van Hogeschool Rotterdam- Onderzoeker /docent verpleegkunde en projectleider van het project ‘Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en Janne Papma van Erasmus MC - Universitair hoofddocent, Hoofd Alzheimercentrum Erasmus MC waaronder de Migrantenpolikliniek.  
Waarom is het belangrijk om vroege signalen van dementie te herkennen bij migranten? Uit ervaring en onderzoek zien we dat deze groep vaak laat een diagnose krijgt. Op de volgende vragen zul je antwoord krijgen in deze workshop: Hoe kunnen signalen worden achterhaald, wat is belangrijk in de anamnese en welke geheugentesten zijn met name passend voor deze doelgroep? Ook gaan we aan de slag met voorbeelden uit de eigen praktijk.  

19:15 uur: Workshop ronde 1    

20:10 uur: Workshop ronde 2   

21:15 uur: Afsluiting  

Er is geen zelfstudie nodig en eventueel studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.
De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.


Deze scholing vindt ook plaats op

Agenda

Er zijn momenteel geen scholingen