Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

PrimaCura Netwerkzorg | CAHAG spirometrie nascholing “CASPIR” M1 - M5

woensdag
29
mrt

In maart 2023 start weer de nascholing: CAHAG spirometrie nascholing “CASPIR” M 1-5.

Eén van de voorwaarden van PrimaCura Netwerkzorg is het volgen van deze nascholing om de goede kwaliteit van de Astma & COPD zorg te waarborgen.
De totale cursus bestaat uit vijf modules, samen voor negen nascholingspunten geaccrediteerd door de KNMG, NVvPO en V&VN.
Doel
PrimaCura Netwerkzorg hecht veel waarde aan de kwaliteitsontwikkeling van de Astma & COPD-zorg en biedt daarom de CASPIR-scholing in de regio aan. Deze cursus is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan het zorgprogramma Astma en/of COPD van PrimaCura Netwerkzorg.

Modules

Module 1Doornemen van de e-learning. Uiterlijk twee weken voor aanvang module 2 ontvang je
een link naar de website
 1 punt
Module 2

Nascholing op  woensdag 29 maart 2023
 - Korte achtergrond van longfysiologie.
- Uitvoering spirometrie volgens de  richtlijn  ATS/ERS .
- Inhoud NHG Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie.
- Start van de interpretatie.
- Verplichte kennistoets.

3 punten
Module 3Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium2 punten
Module 4Het in de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten en 
beoordeling door een longfunctielaborant  
1 punt
Module 5Nascholing op woensdag 5 juli 2023
- Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
- Interpretatie van de eigen casuïstiek
- Organisatie spirometrie
- Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles.
- Praktijkexamen en afsluitende kennistoets
 3 punten

 Er is geen zelfstudie nodig en studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.

Wanneer je, ten behoeve van module 4 en 5, patiëntencasuïstiek aanlevert, dient dit volledig geanonimiseerd te zijn. De gegevens mogen op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar patiënten. Uiteraard houd je deze gegevens voor jezelf wel beschikbaar.

Huiswerk
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op woensdag 29 maart aanstaande heb je de e-learning doorgenomen. De link naar deze website ontvang je uiterlijk twee weken voor module 2.

Kosten
De cursus mag op kosten van PrimaCura gevolgd worden mits deze met goed gevolg afgerond wordt en alleen voor leden van PrimaCura Netwerkzorg.
Wordt de cursus om wat voor reden dan ook niet afgemaakt, dan zullen we de kosten in rekening brengen bij de deelnemer, voor deze cursus is dat € 375,-
Voor deelnemers buiten onze Zorggroep zijn de kosten € 450,- 

DatumM2 woensdag 29 maart 2023
M5 woensdag 5 juli 2023
17.30Ontvangst met lichte maaltijd
18.00Aanvang
21.15Einde