Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

PrimaCura | MTVP Basis triage scholing | Middaggroep

maandag
27
nov

In samenwerking met KOH Eindhoven organiseren we deze nascholing hier in de regio.

Inhoud training:
Deze training bestaat uit 2 middagen en focust zich op een effectieve veilige triage en communicatie in de huisartsenpraktijk. Interactie en feedback vragen en geven spelen hierbij een belangrijke rol. Centraal staat veilige triage: het vaststellen van stabiliteit van vitale organen (hersenen, luchtwegen en circulatie), het stellen van de essentiële vragen bij de juiste ingangsklacht (urgentiebepaling volgens protocol), het zorgaanbod (consult, visite, advies) en vangnet. Het kunnen werken met de NHG-Triagewijzer (digitaal/papier) is één van de leerpunten. Tijdens dit inhoudelijk proces is er voortdurend aandacht voor het nemen van regie, structuur, samenvatten en patiëntgericht werken. De trainer oefent ook met casuïstiek waarin patiënten bijvoorbeeld breedsprakig of dwingend zijn.

Na het volgen van deze interactieve basistraining kun je:

  • Efficiënt triëren: vaststellen ABCDE- stabiliteit, toetsen van ingangsklacht(en) aan specifieke triagecriteria en vaststellen van algemene urgentie verhogende of -verlagende factoren;
  • Effectief communiceren met bellers, ook in complexe contacten (bijv. eisende beller);
  • Effectief overleggen met huisarts en collegae;
  • Adequaat registreren (verslaglegging triagegesprekken);
  • Triagegesprekken analyseren, vaststellen wat goed gaat, wat beter kan en hoe dat kan (TIPs);
  • Effectief feedback geven (en feedback vragen);
  • Werken met de Kernset-Feedbacklijst en de NHG-Triagewijzer 2020 (klapper en digitaal);
  • Gericht werken aan verbetering van competenties m.b.v. het DART-N formulier.

Twee weken voor aanvang van de training ontvang je een huiswerkopdracht.

De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. Voor deze nascholing kun je kosteloos annuleren tot 26 oktober 2023.

Deze scholing valt ook onder de aanpak MTVP.

Let op: deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten:
De eerste middag is op maandag 27 november en de 2e middag is op maandag 15  januari 2024.

14.00 aanvang
17.00 einde

Er is geen zelfstudie nodig en eventueel studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.