Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

PrimaCura GGZ | Startersscholing ADHD bij jeugd

maandag
25
sep

Beste huisarts, jeugdarts, POH-GGZ, jeugdverpleegkundige,

Hierbij nodigen wij je hierbij van harte uit voor de startscholing ‘ADHD bij Jeugd in Midden-Brabant’ bij De Phil, Oude Goirleseweg 167 in Tilburg. 

Het volgen van deze startscholing is één van de eerste startpunten om de kennis bij zorgprofessionals rondom ADHD te verhogen en/of op te frissen. Het is van belang dat de lijnen tussen professionals korter worden en het moet tevens bijdragen aan het vertrouwen in elkaar. In deze scholing wordt uitgelegd hoe de samenwerking eruit ziet en worden deelnemers getraind om dit zelf in de eigen regio/wijk/gemeente uit te voeren. Daarnaast wordt door een kinderarts een toelichting gegeven op het onderwerp ADHD: diagnose, symptomen, medicatie, onderzoek en behandeling. Ook is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.
Heb je deze startscholing reeds gevolgd, maar heb je behoefte aan het opfrissen van je kennis over ADHD-medicatie, dan kan je ook alleen deelnemen aan kennissessie 3 (Diagnostiek en medicamenteuze behandeling). In het aanmeldformulier kan je deze optie aanvinken.

Accreditatie voor deze scholing wordt aangevraagd voor huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen en de POH-GGZ. Voor jeugdverpleegkundigen wordt geen accreditatie aangevraagd maar kan wel, op aanvraag, een bewijs van deelname verstrekt worden.

18.45 uur Inloop en ontvangst
19.00 uur Kennissessie 1 Hierin wordt kort de totstandkoming van de aanpak ADHD in de regio Midden-Brabant besproken. Sinds 2017 heeft ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken – meer dan tachtig huisartsen – in de regio de geaccrediteerde scholing gevolgd.
Door: Corien Wijnhoven, huisarts in Drunen
Omschrijving: Welke taken en rol heeft de huisartsenpraktijk. En wat is de meerwaarde die deze aanpak heeft voor de zorg voor kinderen met ADHD. 19.10 uur Kennissessie 2 Taken van de JGZ
Door: Marieke Duif-Klessens, arts M+G/jeugdgezondheid
mschrijving: Een korte toelichting op de JGZ in algemene zin en meer specifiek de rol van de JGZ binnen de aanpak ADHD bij Jeugd.
19.35 uur Korte pauze
19.45 uur Kennissessie 3 Diagnostiek en medicamenteuze behandeling
Door: Carien Smeets, kinderarts
Omschrijving: Uitleg wat het ETZ kan betekenen en er wordt ingegaan op medicatie en diagnostiek
20.45 uur Afronding en eventueel mogelijkheid tot nader kennismaken met de jeugdarts voor vervolg afspraak

Vragen?
Voor vragen over deze scholing kun je bij terecht bij p.geerts@praktijksteun.nl of 088 - 201 38 24.

Aanmelden voor de startscholing ‘ADHD bij Jeugd in Midden-Brabant’