Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Netwerk Palliatieve zorg | Pijnverlichting in alle aspecten

donderdag
17
jun

Regionaal consultatieteam: scholingscyclus “Deskundig in Palliatieve Zorg”

”pijn is een van de grootste angsten voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Als huisarts beloof je vaak dat je pijn zo acceptabel mogelijk probeert te houden met daarbij de geruststelling dat er tegenwoordig veel mogelijkheden voor zijn. Helaas zullen er in de praktijk altijd patiënten zijn waarbij dit niet lijkt te lukken. Ondanks continu aanpassen van medicatie lijkt de pijn alleen maar toe te nemen, met frustratie voor patiënt, naasten en de huisarts tot gevolg”

Van patiënten in de palliatieve fase (met kanker, COPD of hartfalen) rapporteert 50-70% pijn. Dat pijn niet alleen bestaat uit lichamelijk lijden, maar ook veroorzaakt/versterkt wordt door psychisch, sociaal of spiritueel/existentieel lijden weten we ook. Maar hoe ga je daar dan concreet mee om als huisarts? Wij willen artsen in deze scholing handvatten geven in de benadering en behandeling van pijn vanuit alle invalshoeken. Wij zullen ingaan op de farmacologische benadering (onder andere aandacht voor niet-opioïde medicatie, hyperalgesie door opioïden, do’s en don’ts bij inzet van pompen in de thuissituatie, hoe medicamenteus te handelen bij mensen die al een gewenning/verslaving hebben van verdovende middelen) maar ook op de andere dimensies waar, met de juiste benadering, pijnverlichting door kan optreden.

Deze scholing wordt georganiseerd door de consulenten van het regionaal consultatieteam palliatieve zorg en maakt deel uit van de scholingscyclus “Deskundig in palliatieve zorg”. In 2021 en 2022 zal een 6-tal geaccrediteerde bijeenkomsten worden aangeboden rond diverse praktische thema’s zoals: pijn, benauwdheid, misselijkheid, logistiek rond  inzet pompen, ACP en begeleiding in de terminale fase.

Het programma is als volgt opgebouwd:

19:00 - 19:45 uur Introductie pijnbeleving en behandeling

20:00 - 20:45 uur Keuzeprogramma:

  1. Pijnpompen do’s en don’ts
  2. Verslaving en pijn

Voor het keuzeprogramma horen we graag wat je eerste en tweede voorkeur is zodat we daarmee zoveel mogelijk rekening kunnen houden. Je ontvangt een week van te voren een vragenlijst hiervoor.

Er is geen zelfstudie nodig en eventueel studiemateriaal is in de prijs opgenomen.
Deze nascholing is ook voor de waarnemer, hidha en huisarts i.o.

Netwerk Palliatieve zorg | Pijnverlichting in alle aspecten