Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

PrimaCura | Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk

donderdag
18
jan

In het voorjaar 2024 start weer de nascholing: Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk.

Deze cursus gaat over de inrichting van de praktijk om tot optimale diabeteszorg te komen voor mensen met type 2 diabetes die insuline moeten gaan gebruiken.

Eén van de voorwaarden van Netwerkzorg is het volgen van deze nascholing om de goede kwaliteit van de diabeteszorg te waarborgen. 

De cursus bestaat uit 4 workshops. In de workshops komen stapsgewijs alle aspecten van de insulinetherapie aan de orde:

  • Anatomie & Fysiologie
  • Randvoorwaarden insulinetherapie
  • Insulineprofielen
  • Hoe instellen & aanpassen
  • Ontregelingen & bijzondere omstandigheden
  • Zelfcontrole: materialen & werkwijze
  • Insuline injecteren: materialen & werkwijze
  • Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van voeding en dieet

Van de cursisten wordt veel zelfwerkzaamheid verwacht. Zo wordt verwacht dat de deelnemer tijden de cursus zelf een patiënt op insuline instelt. Tijdens de workshops kan er casuïstiek worden ingediend welke besproken wordt met de aanwezige huisarts-docent Paul van den Broek, diabetesverpleegkundige Wendy Brouwers en diëtist (aanwezig op één van de workshops).

Kosten:
De cursus mag op kosten van PrimaCura Netwerkzorg gevolgd worden, mits deze met goed gevolg afgerond wordt en alleen voor leden van Netwerkzorg. Wordt de cursus om wat voor reden dan ook niet afgemaakt, dan zullen we de kosten in rekening brengen bij de deelnemer. Voor deze cursus is dat € 580,-
Voor deelnemers buiten ons PrimaCura Netwerkzorg gebied zijn de kosten € 795,-
De cursus is vooral voor startende huisartsen en praktijkondersteuners.

De cursus bestaat uit 4 modules (deze dienen alle 4 gevolgd te worden).
Accreditatie wordt voor 12 punten aangevraagd bij ABC1, NVvPO en V&VN.

Datums    
donderdag   18 januari 2024
donderdag   22 februari 2024
donderdag   28 maart 2024
donderdag   18 april 2024

17.30    Inloop: ontvangst met lichte maaltijd
18.00    Aanvang
21.00    Einde

Er is geen zelfstudie nodig tenzij anders vermeld en studiemateriaal is inbegrepen, dit wordt van te voren verstuurd.

Agenda

Er zijn momenteel geen scholingen