Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Accreditatie voor nascholing goed geregeld

Aanvragen

Huisarts & Kwaliteit (SHK) heeft een zogeheten ‘instellingsaccreditatie’.  Zij verzorgt dit voor met name huisartsenzorg in Midden-Brabant. Partijen die een accreditatie aanvragen voor een scholing die zij organiseren kunnen deze indienen via een online procedure.

SHK heeft alleen een instellingsaccreditatie voor huisartsen. Voor het accrediteren van scholingen aan andere doelgroepen vraagt SHK dit aan bij collega organisaties. De aanvraag blijft dus in één hand.

Daarmee heeft SHK de mogelijkheid om accreditatie te verlenen aan:

 • Eigen scholingen
 • Scholingsaanbod van andere organisaties uit de regio
 • Deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen

Dat kan SHK doen voor de volgende professionals:

 • Huisartsen (ABC-1)
 • POH-S aangesloten bij NVvPO en V&VN
 • POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Verpleegkundig specialisten (V&VN)
 • Physician Assistants (NAPA)
 • Wijkverpleegkundigen (V&VN)
 • Doktersassistenten (KABIZ)
 • Praktijkmanagers (KABIZ)
   

Naar het aanvraagformulier

SHK beoordeelt deze aanvraag binnen drie weken na ontvangst. Een digitale akkoordverklaring wordt ook u weer binnen drie weken toegezonden. De totale procedure duurt dus maximaal zes weken.

De kosten worden bij aanvraag in rekening gebracht. Voor de aanvrager geldt direct een betalingsverplichting, ongeacht of de activiteit van de aanvraag wel of geen doorgang kan vinden.

SHK zal de aanvraag in het Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) invoeren.

Verwerken van de accreditatie

Na afloop van de scholing worden de geparafeerde presentielijsten door SHK verwerkt. 

De presentielijst is voorzien van:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Functie
 • BIG-nummer
 • Kwaliteitsregister met registratienummer
 • Handtekening
   

Download de presentielijst


De toegekende accreditatiepunten worden per deelnemer verwerkt en bijgeschreven in GAIA. Hiervoor hoeft de deelnemer geen abonnement bij SHK te hebben afgesloten.
Het verwerken van de accreditatie hoort standaard bij de dienstverlening van SHK.
De deelnemer ontvangt bericht dat punten zijn bijgeschreven.

Tarieven voor accreditatie-aanvraag scholingen voor huisartsen*

Geheel onafhankelijke nascholing, zonder sponsoring
€ 350,-

Door de farmaceutische industrie (deels) gesponsorde nascholing
€500,-

* Hierin is inbegrepen de verwerking van één presentielijst, tot 30 personen.

 • Tarieven zijn onafhankelijk van de duur van de scholing.
 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
 • De aanvrager heeft een betalingsverplichting, ongeacht of de nascholing wel of niet plaats heeft gevonden.
 • De accreditatie is 1 jaar geldig, vanaf de datum van de eerste bijeenkomst.

Tarieven voor accreditatie-aanvraag

NVvPO
Kosten beroepsvereniging   € 85,- (instaptarief)
Elk uur nascholing € 8,00 (bovenop instaptarief)
Aanvraagkosten SHK  € 40,-
Verwerking presentielijst, per bijeenkomst  €40,-/30 personen

POH-GGZ
Kosten beroepsvereniging  € 107,44
Aanvraagkosten SHK  € 40,-
Verwerking presentielijst, per bijeenkomst €40,-/30 personen

Kwaliteitsregister V&VN
Kosten beroepsvereniging  € 105,00
Aanvraagkosten SHK  € 40,-
Verwerking presentielijst, per bijeenkomst  €40,-/30 personen

V&VN Verpleegkundig specialistenregister
Kosten beroepsvereniging  € 105,00
Aanvraagkosten SHK  € 40,-
Verwerking presentielijst, per bijeenkomst  €40,-/30 personen

NAPA physician assistant
Kosten beroepsvereniging € 200,-
Aanvraagkosten SHK  € 40,-
Verwerking presentielijst, per bijeenkomst  €40,-/30 personen

Kabiz/CADD
Eenmalige scholingsactiviteit € 200,-
Herhaalde scholingsacitviteit max 18 uur €300,-
Herhaalde scholingsacitviteit meer dan 18 uur €500,-

Aanvraagkosten SHK  € 40,-
Verwerking presentielijst, per bijeenkomst  €40,-/30 personen

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW, onder voorbehoud van indexatie.