Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Organisatie en medewerkers

Overzicht van functies en betrokken medewerkers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Ellen Otte en Leonie Tromp en is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en het jaarlijks afleggen van verantwoordelijkheid over de activiteiten van de stichting aan de coöperatie PrimaCura.

Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) 

Accrediteert nascholingen en bijeenkomsten die derden voor huisartsen organiseren volgens landelijke richtlijnen.  En verleent accreditatie aan eigen nascholingen. Verder is de PAM verantwoordelijk voor de het accrediteren van toetsgroepen en ondersteunt hij de regionale EKC-en.

Deze werkzaamheden worden door Mark Kiemeneij uitgevoerd.

Op de website van het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsen  (LINKH) kunt u meer lezen over de functie van de PAM. In Nederland is een dekkend netwerk van Perifeer Accreditatie Medewerkers.

Erkend Kwaliteits Consulent (EKC)

Wordt betrokken bij het accrediteren van jaarlijkse fto- en dto bijeenkomsten of een andere vorm van intercollegiale toetsing zoals intervisie- en supervisiegrepen. 

De EKC ziet toe op het niveau in de toetsgroepen zodat de kwaliteit van de intercollegiale toetsing geborgd kan worden. De EKC is een huisarts die de EKC-opleiding heeft gevolgd en geregistreerd staat in het CHBB-register

Meer lezen over deze functie op de website van het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsen 

Medisch Coördinator (MC)

Stelt activiteiten voor die de kwaliteit van medewerkers in de huisartsenzorg verbeteren. Dit gebeurt in samenspraak met de PAM en de klankbordgroep. Vaststelling vindt plaats door het bestuur.

Per 1 april 2020 zijn huisartsen Marcel Bergman en Sinh Din aangesteld als medisch coördinator

SHK Klankbordgroep

De groep is betrokken bij de organisatie van nascholingen aan huisartsen en ondersteunend personeel.
Daarnaast is ze sparringspartner voor de Medisch Coördinator en de PAM, bij het opstellen van de jaarkalender nascholing en het bepalen van de thema’s voor de komende drie jaar.

Leden van de Klankbordgroep: Marcel Bergman, Neeltje Coenen, Sinh Din, Eline Haans, Mark Kiemeneij,  Angela van Liempd, Dagmar Marcus, Liety Schoenmakers, Leonie Tromp en Kaspar Mees.

Scholingscoördinator

Is verantwoordelijk voor de organisatie en tal van logistieke taken die zorgen voor een efficiente en goed bezochte scholing.

Liety Schoenmakers is de algemene coördinator
 

Een ervaren en kundig team.