Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Deelname scholing bij Huisarts & Kwaliteit

Algemene voorwaarden voor inschrijving

Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.

Na aanmelden via de website of het reguliere inschrijfformulier wordt een bevestiging per email verzonden. Indien dit bericht niet ontvangen wordt heeft er geen inschrijving plaatsgevonden.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Na bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annuleren kan alleen schriftelijk en er wordt een bevestiging per email verzonden. Indien dit bericht niet ontvangen wordt heeft er geen annulering plaatsgevonden.

De deelnemer verleent een eenmalig machtiging (indien van toepassing) aan de stichting Huisarts & Kwaliteit om het betreffende bedrag af te schijven van de rekening van ondergetekende, binnen twee weken voor de bijeenkomst. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij vijf werkdagen de tijd om het eigen bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

SHK behoudt zich het recht voor om een nascholing te annuleren als daar gegronde redenen voor zijn.

Kijk voor klachten met betrekking tot de stichting Huisarts & Kwaliteit naar de procedure op de betreffende pagina.

Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.

  Verantwoordelijkheid SHK

  SHK draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van het scholings-en cursusaanbod dat door SHK zelf is ge├»nitieerd of uitgevoerd.

  Projecten en scholingsaanbod van derden worden in de scholingsagenda aangeboden als service en informatie voor geïnteresseerden. SHK aanvaart daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke klachten die voortvloeien uit het aanbod van deze "derden".

  Annuleringsvoorwaarden

  Een aanmelding voor een scholing kan geannuleerd worden.
  Er gelden echter wel annuleringskosten en deze zijn:

  • t/m 2 weken voor de cursusdatum: gratis 
  • korter dan 2 weken voor de cursusdatum: de volledige cursusprijs of het bedrag vermeld bij de scholing. Ongeacht de reden van afmelding/afwezigheid.