Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Terugblik door Angela van Liempd
Ook voor SHK was 2020 door de impact van de COVID-19 pandemie een bewogen jaar.
In maart/april 2020 hebben we als SHK-team al lastige afwegingen moeten maken over het al dan niet laten doorgaan van bijeenkomsten en scholingen; dit heeft zich in de loop van het jaar een aantal keer herhaald waardoor er veel veerkracht van het hele team werd gevraagd.

Veerkracht op het gebied van snel leren en omzetten naar digitale scholingen wat mooi gelukt is; veerkracht in de logistiek omdat scholingen als gevolg van coronamaatregelen herhaaldelijk verplaatst zijn waarbij docenten en deelnemers steeds weer opnieuw gemotiveerd moesten worden. Ook dit is eigenlijk wonderbaarlijk goed gelukt.

Lees hier verder....

Jaarverslag 2019

Met plezier laten wij in dit jaarverslag de resultaten zien van Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK) over 2019. De SHK zet zich in voor deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers in de huisartsvoorziening in onze regio. We sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de behoeftes van deze doelgroep en doen dat met een professioneel en betrokken team.

Het afgelopen jaar leverde dat wederom een gevarieerd scholingsprogramma op met goed bezochte scholingen en mooie evaluaties.
We zijn een lerende organisatie die aansluit en doorbouwt op actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
Graag willen we alle betrokkenen die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk danken.
 
Theo Bisschops en Angela van Liempd
Bestuur SHK