Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 samen verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Met plezier laten wij in dit jaarverslag de resultaten zien van Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK) over 2019. De SHK zet zich in voor deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers in de huisartsvoorziening in onze regio. We sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de behoeftes van deze doelgroep en doen dat met een professioneel en betrokken team.

Het afgelopen jaar leverde dat wederom een gevarieerd scholingsprogramma op met goed bezochte scholingen en mooie evaluaties.
We zijn een lerende organisatie die aansluit en doorbouwt op actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
Graag willen we alle betrokkenen die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk danken.
 
Theo Bisschops en Angela van Liempd
Bestuur SHK