Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Neeltje Coenen stopt als medisch coördinator

Ondanks dat het met SHK lekker loopt en de waardering hoog is, heb ik moeten besluiten het werk als medisch coördinator neer te leggen. Veranderingen in mijn eigen praktijk zorgden voor meer zorg en drukte, en ook de bekende werk-privé balans sloeg wat door naar de verkeerde kant.

Jammer, maar ook weer een nieuwe kans!......Namelijk voor Marcel Bergman die de coördinatie voor de huisartsen-scholingen op zich gaat nemen en voor Sinh Din, die de doktersassistentes van nieuwe leuke scholingen gaat voorzien. Ik wens ze beiden heel veel succes!
Neeltje Coenen

Van bestuur:
Na bijna drie jaar de functie uitgevoerd te hebben stopt Neeltje als medisch coördinator.
SHK is Neeltje veel dank verschuldigd; zij heeft de afgelopen jaren mooie nascholingen georganiseerd en mede daardoor staat SHK nu stevig op de kaart. Goede inhoudelijke scholingen, goed beoordeeld, hoog aantal deelnemers en financieel gezond. Het bestuur wenst Neeltje alle goeds toe voor de toekomst zowel in werk als privé.